Base de dades d'autònoms i professionals liberals

Inscripció a la Base de dades d'autònoms i professionals liberals

Si la forma jurídica de l'activitat empresarial és diferent a la d'empresari individual, contacteu amb el Departament de Promoció Econòmica per donar-vos d'alta a la Base de dades d'empreses

Avís legal

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l’article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran en un fitxer de dades del qual n’és titular l’Ajuntament de Castellbisbal i que està degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Les dades no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza la llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició adreçant-vos al correu electrònic lopd@castellbisbal.cat, al fax 93 772.13.07 o per correu postal a l’adreça avinguda de Pau Casals, 9 08755 Castellbisbal.

Darrera actualització: 13.09.2019 | 16:46
Darrera actualització: 13.09.2019 | 16:46