Alta en el cens municipal d'animals de companyia

Dijous, 10 d'abril de 2014 a les 11:23

Aquest tràmit permet inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, el qual és una obligació dels seus propietaris, així com fer les modificacions corresponents i donar de baixa a l'animal quan ja no resideixi en el municipi o hagi mort.

El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.

La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal. El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. 

La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins el termini següent:

 • Tres mesos des del naixement de l'animal.
 • Trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades

Prèviament a la inscripció de l'animal cal haver-ne dut a terme la identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat.

Servei responsable de la tramitació:

Policia Local

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia

  Hi han de constar les dades següents: espècie i raça, sexe, data de naixement, codi d'identificació (número de microxip), domicili habitual de l'animal.

 • Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor
 • Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal
 • Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa

  Per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos d'assistència, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual

 • Fotografia del gos en format JPG

  O bé presentar-se directament amb el gos a les Oficines de la Policia Local als efectes d'efectuar-li una fotografia

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de la Policia Local de Castellbisbal, situades a la planta -1 de l'edifici de l'Ajuntament de l'avinguda Pau Casals, 9

Darrera actualització: 11.04.2019 | 14:32