Pla d'emergència municipal de Castellbisbal

Els plans de Protecció Civil són eines de planificació d el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o risc greu.

El Pla d’emergències municipal és el document que recull les accions, la coordinació i la gestió de les emergències que es poden produir a Castellbisbal. Valora les accions preventives per minimitzar els riscos i assumeix l’organització per tal de garantir la seguretat i l’atenció a la població afectada, en situacions d’emergència.

L’objectiu del pla és prevenir, informar, coordinar i gestionar totes les emergències que ens poden afectar.

Alguns dels riscos valorats són:

  • Riscos naturals : inundacions, foc forestal, sísmic i nevades
  • Riscos tecnològics : accidents greus en plantes químiques, per transport viari i ferroviari de productes químics, per substancies radiològiques, per accidents aeronàutics
  • EIs riscos territorials: accidents importants de ferrocarrils de viatgers, viaris o en túnels, esllavissades, accidents en canonades o en emmagatzematge de productes perillosos, sequera, tempestes i ventades, contaminacions en sòl, aigua o atmosfera, pandèmies, ensorrament d’edificis, onada de calor, tall important de subministraments bàsics, pèrdues de persones, atac terrorista, etc.

Aquest pla està estructurat en un sol document i 42 plànols que aporten, de forma molt gràfica, tota la informació necessària per analitzar i gestionar l’actuació en cas de qualsevol emergència.

Amb el pla es determinen els riscos, es valoren les accions preventives per minimitzar els riscos, es defineix una estructura tècnica i política i es determinen les funcions que ha d’assumir l’organització per tal d’actuar amb coordinació i garantint la seguretat i l’atenció a la població afectada en cas de situacions d’emergència.

En cas que detecteu qualsevol perill, accident o emergència heu de trucar al telèfon del 112 i, si es pot, també al de la Policia Local (Centre receptor d’alarmes).

Tingueu cura i feu cas dels consells de seguretat

En cas de qualsevol dubte sobre Protecció Civil, riscos, etc, poseu-vos en contacte:

Servei de Protecció Civil de l’Ajuntament de Castellbisbal
Av. Pau Casals, 9 (Baixos edifici. Policia Local)
08755 Castellbisbal
Telèfon: 937721188 – 937720225
Mòbil: 677590182
Mail: proteccio.civil@castellbisbal.cat

 

 

Darrera actualització: 30.07.2018 | 14:48
Darrera actualització: 30.07.2018 | 14:48