Associació de Defensa Forestal, ADF

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 09:40

Anys: 2015-2020

2020
Objecte de la subvenció
: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 13.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2020

2019
Objecte de la subvenció
: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 13.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 23 d'agost de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 10 de setembre de 2020

2018
Objecte de la subvenció
: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 13.000 euros
Aprovada en la Junta de Govern Local del 25 de juliol de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2019

Objecte de la subvenció: despeses de prevenció d'incendis
Import de la subvenció: 2.492,18 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local de l'1 d'agost de 2018

2017
Objecte de la subvenció
: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 13.000 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2018

2016
SUBVENCIÓ PER A L'ACTIVITAT ANUAL
Objecte de la subvenció: subvenció per a l'activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 12.000 euros
Aprovada a la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016
Ampliació de la subvenció: en la Junta de Govern Local del 13 d'octubre de 2016s'acorda ampliar la subvenció a 13.000 euros (pels motius que s'hi descriuen).
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

SUBVENCIÓ PER A L'ARRANJAMENT DE CAMINS
Objecte de la subvenció: import corresponent al 15% de les obres executades i certificades durant l’any 2015 per a l’arranjament de camins exercici 2015 prevista al Pla de Prevenció d’Incendis municipal.
Import de la subvenció: 1.777,50 €
Aprovada a la Junta de Govern Local del 6 de juliol de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2017

APORTACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
Concepte: autorització de la despesa de 1.415,70 euros com aportació municipal en favor de l’Associació de Defensa Forestal ADF de Castellbisbal en execució del conveni esmentat que es lliurarà tan bon punt justifiquin les obres efectuades en execució del Pla de Prevenció d’Incendis.
Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de desembre de 2016

2015
Entitat que rep la subvenció
: Associació de Defensa Forestal, ADF
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció corresponent a l'any 2015: 12.000 euros
Import de subvenció final (real): 11812,63 euros (Justificació econòmica aprovada a la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016)

Darrera actualització: 19.10.2020 | 13:51