Gent Gran de l'Espai de la Plaça

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 15:50

Anys: 2015-2020

2020
Entitat que rep la subvenció:
Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 3.500 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2020

2019
Entitat que rep la subvenció:
Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 7.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 22 de maig de 2019
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2020

2018
Entitat que rep la subvenció:
Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 23 de maig de 2018
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de maig de 2019

2017
Entitat que rep la subvenció:
Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 14 de juny de 2017
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 25 d'abril de 2018

2016
Entitat que rep la subvenció
: Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.000 euros
Aprovació de la subvenció en la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016
Justificació econòmica aprovada en la Junta de Govern Local del 24 de maig de 2017

2015
Entitat que rep la subvenció
: Gent Gran de l'Espai de la Plaça
Objecte de la subvenció: activitat anual de l'entitat
Import de la subvenció: 5.000 euros
Aprovació de la justificació econòmica en la Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2016

Darrera actualització: 30.11.2020 | 13:59