Ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 00:00

Beques per materials, sortides, transport i menjador

Tipus d'ajuts concedits

  • Ajuts per a material escolar, sortides escolars i/o tallers i activitats amb cost addicional dins del centre escolar.
  • Transport escolar no obligatori d’educació infantil i primària.
  • Ajuts per al menjador escolar concedits pel Consell Comarcal.

Dotació pressupostària: 33.000 €.

Qui pot accedir als ajuts?

Ajuts per a material escolar, sortides i/o activitats amb cost addicional
Alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Ajuts per a transport escolar
Alumnes d’educació infantil i primària.

Ajuts per al menjador escolar
Alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria

Requisits

  • Estar escolaritzat/ada en qualsevol centre públic de Catalunya.
  • Estar empadronat/ada a Castellbisbal.

Excepcionalment, l'alumnat pot estar escolaritzat en centres docents privats concertats, quan sigui per resolució expressa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

A més, per als ajuts per al transport escolar no obligatori:

  • ser alumne/a dels centres educatius públics de Castellbisbal.
  • residir a les urbanitzacions on el Consell Comarcal assigni el servei públic de transport escolar no obligatori.
  • estar al corrent dels pagaments amb el Consell Comarcal.
  • estar donat/ada d’alta al servei públic de transport escolar no obligatori al Consell Comarcal.

Presentació de sol·licituds:

Darrera actualització: 30.05.2022 | 10:02