Ingrés mínim vital

Dilluns, 15 de juny de 2020 a les 14:05

Convocatòria oberta

Què es?

L'Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l'acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Persegueix garantir una millora real d'oportunitats d'inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d'una situació d'exclusió a una participació en la societat. Contindrà per a això en el seu disseny incentius a l'ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.

Qui el pot sol.lcitar:

Persones d'entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s'integrin en ella, sempre que:

  • No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d'una altra unitat de convivència.
  • Hagin viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. S'entén que una persona ha viscut de manera independent si ha romàs d'alta en la Seguretat Social almenys dotze mesos, continuats o no, sempre que acrediti domicili diferent al dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys.

Dones majors d'edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

No tenen dret a la prestació les persones usuàries d'una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

Accediu al Simulador del Ingrés Mínim Vital

Com sol.licitar-lo?

Mitjançant aquest enllaç

Més informació

A l'espai web de la Seguretat Social

O al telèfon que ha habilitat la Seguretat Social  900 20 22 22, de 9.00 a 14:30 hores.

Darrera actualització: 15.06.2020 | 14:34