Prevenció de conductes de risc

L'Ajuntament, dins del programa El Turó , proposa tot un seguit d'accions adreçades als adolescents amb l'objectiu d'oferir-los informació amb la qual siguin capaços de prendre decisions apropiades en relació a les drogues, tot evitant, retardant o reduint el seu consum. 

Accions adreçades als joves

S'imparteixen a les escoles i instituts del municipi i aborden temàtiques diverses en funció de l'edat dels nois.

6è de PRIMÀRIA
Fem pinya!  Programa de prevenció, extraescolar i comunitari, de caire universal, adreçat als nois i noies d’11-12 anys que està dissenyat i impartit per PDS .

Té com a objectiu principal retardar (eventualment, evitar) l’inici del consum de tabac (i altres drogues) i, alhora, busca apropar els preadolescents als serveis comunitaris i promoure actuacions participatives en front els problemes socials i de salut.

1r d’ESO
Habilitats de resolució del problemes del programa de prevenció escolar de les drogodependències.

2n d’ESO
Sota pressió  Programa de l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social elaborat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Es basa en una exposició de 12 plafons que té per objectiu fer un treball preventiu i educatiu amb grups de joves per analitzar com, sovint, la pressió social dels amics i companys és un factor que incita el consum de tabac, alcohol i altres drogues. 

3r d’ESO
Patina la neurona  Taller de prevenció del consum d’alcohol desenvolupat per l’associació PDS per treballar amb adolescents de 14 a 16 anys i que es fonamenta en el model d’influència social i s’orienta a:

  • evitar o retardar l’inici del consum d’alcohol,
  • afavorir processos de reflexió crítica sobre el seu consum, 
  • reforçar l’opció dels joves i les joves que no beuen alcohol 
  • i augmentar la percepció de risc associada al seu consum

4t d’ESO
Febre del divendres nit  Proposta preventiva basada una exposició que permet als joves participar en un joc de rol que simula una sortida de festa nocturna, amb l’objectiu de sensibilitzar-los sobre alguns dels riscos més habituals que es poden trobar en aquestes sortides: consum d’alcohol i altres drogues, conducció de vehicles, relacions sexuals sense protecció.

Actuacions en l'àmbit de la família

Tenen per objectiu fer que els pares i les mares siguin més conscients de la seva funció educativa i de la seva importància i volen estimular la reflexió crítica sobre les pautes educatives familiars, millorar tant les habilitats educatives dels pares com la informació sobre drogues de què disposen. Tot això amb l’objectiu de contribuir des de la família a evitar o retardar el contacte dels fills amb les drogues.

Programa Moneo, d'Educació Famiilar per a la Prevenció del Consum de Drogues

S’adreça als pares i mares amb fills de 9 a 13 anys (equival als nens i nenes que estudien 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO), i s’aplica al llarg de quatre sessions de dues hores on es combina l’aportació d’informació sobre drogues i pautes educatives amb la realització d’exercicis pràctics de resolució de situacions educatius familiars.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 14:53
Darrera actualització: 03.07.2019 | 14:53