Assessorament jurídic i informació en matèria de Consum

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2016-2017

Contractista: Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE)

Import del contracte: 2077,82 euros (IVA exclòs)

Data de finalització del contracte: 16.11.17

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

Data d'adjudicació del contracte: 11.11.2015

 

 

2014-2015

Descripció del contracte: servei d'informació i assessorament jurídic en matèria de consum pel període de 3 mesos

Contractista: Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE) 

Import del contracte: 342,84 € (exempt d’IVA) 

Data de finalització del contracte: 30 de juny de 2015 

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 19.03.2019 | 12:02