Ensenyament

L’Educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l’ordenament internacional. L’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional.

Alhora, l’educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el factor principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d’oportunitats.

L’educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat.

Una de les més altes funcions dels poders públics democràtics és, doncs, garantir d’una manera efectiva el dret a l’educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin.

En matèria d’Educació, les competències i directrius bàsiques corresponen a la Generalitat. Tot i així, els ajuntaments són els que sovint han de donar solució als problemes més urgents o bàsics que es posen de manifest. Per tant, les inversions i la gestió de la Regidoria d’Educació es dirigeixen a donar resposta a totes les necessitats que es detecten en l’entorn més immediat dels equipaments de titularitat pública i municipal, par tal de garantir-ne el bon estat i facilitar la tasca docent al professorat i l’estada dels alumnes. També col·labora en la planificació i la construcció de nous centres escolars a la nostra vila amb el Departament d’Educació.
Aquesta Regidoria presideix i convoca el Consell Escolar Municipal i representa el consistori en els diferents consells escolars dels centres educatius de Castellbisbal . Participa en els processos de matriculació i vetlla pel correcte procés d’escolarització obligatòria dels infants i joves en edat escolar de la vila.
Tanmateix, la tasca de la Regidoria d’Educació també va dirigida a col·laborar en moltes activitats que tenen una especial incidència en la formació dels nostres infants i joves i també adults. Això es tradueix en la promoció i col·laboració amb els centres educatius en l’organització d’activitats, tant de caire formatiu com lúdic, en l’existència de l’Escola de Música, la promoció dels cursos de català, l’Espai d’Adults, servei que imparteix formació però també facilita la integració a les persones nouvingudes, formació al professorat, i altres actuacions que ajuden a millorar la qualitat educativa dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Darrera actualització: 13.12.2018 | 16:53
Darrera actualització: 13.12.2018 | 16:53