Intervenció i Tresoreria

El departament d’Intervenció

El control intern de la gestió econòmica de la Corporació l’efectua la Intervenció General en la triple funció interventora, de control financer i de control d'eficàcia.

A la Intervenció li correspon també portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

La Tresoreria Municipal

La Tresoreria està constituïda pels recursos financers de l'entitat local, ja siguin diners, valors o crèdits, per operacions tant pressupostàries com extrapressupostàries.

La disponibilitat de la Tresoreria i les seves variacions estan subjectes a intervenció i al règim de comptabilitat pública.

Darrera actualització: 08.02.2019 | 15:49
Darrera actualització: 08.02.2019 | 15:49