Seguretat Ciutadana

El març de 1968 es va crear la Policia Local de Castellbisbal. Des d’aquest moment, com a servei públic de seguretat més proper al ciutadà, va començar a prestar servei amb un constant esforç per vetllar pel manteniment de l’ordre i per atendre els requeriments i necessitats dels veïns en la seva recerca d’una qualitat de vida caracteritzada per la seguretat i l’harmonia.

La Policia Local és un servei de l’Ajuntament, integrat dins de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, amb la capacitat de donar resposta immediata davant qualsevol incidència, emergència o conflicte que requereixi la nostra intervenció a la totalitat del nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials del terme municipal.

La nostra missió principal és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania donant servei en funcions de seguretat, així com policia de proximitat i assistencial, garantint el coneixement òptim de les necessitats de les persones de la vila i la qualitat de la resposta que se’ls ofereix.

Serveis que oferim:

1. Donar servei de continuïtat les 24 hores del dia durant tot l’any en seguretat ciutadana i del trànsit, en contacte permanent amb els Mossos d’Esquadra.

2. Funcions de policia assistencial i de proximitat: atenció especial a persones en situació de desemparament. Servei de teleassistència a les persones grans. El “Grup d’Atenció a la Víctima” fa serveis relatius a situacions de violència domèstica, agressions sexuals, menors i persones grans. Mediació en conflictes.

3. Protecció Civil en situacions d’emergència i col·laboració i coordinació amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).

4. Recull de denúncies presencials i en xarxa amb el mateix programa de Mossos i policies locals de Catalunya.

5. Realització de sessions formatives d’Educació Vial a l’Institut i totes les escoles.

6. En funcions de policia administrativa, es vetlla pel compliment de les diferents ordenances municipals i resta de reglaments.

Per a suggeriments i queixes podeu adreçar-vos a:

Sots-inspector cap de la Policia Local
Correu electrònic: inspector@castellbisbal.cat

Darrera actualització: 14.04.2022 | 14:05