Serveis Centrals

Servei de Padrò d’habitants

  • Tramitació de Certificats d’empadronament.
  • Gestió administrativa del padró d’habitants. Altes, baixes i expedients relacionats.

Servei de Registre municipal d’entitats i associacions ciutadana
Tramitació de expedients petició d’inscripció al Registre municipal d’entitats i associacions ciutadana.

Servei de responsabilitat patrimonial
Tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonia

Tècnic/a responsable: Mª José Fernández Ruiz (Secretària)

Darrera actualització: 14.04.2022 | 14:01