Serveis Socials

Els Serveis socials d’atenció primària són el primer nivell del sistema públic de serveis socials als que la ciutadania es pot adreçar. Tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i, de manera específica, d’aquelles persones que per diferents raons necessiten un suport especial.

L’equip bàsic d’atenció primària està conformat per un equip multidisciplinari de professionals, que faciliten l’accés als diferents recursos socials existents.

Funcions:

  1. Informar, orientar i assessorar la població per atendre les necessitats socials.
  2. Tramitar recursos de la xarxa social.
  3. Prevenir, detectar i intervenir en situacions de dificultat, de necessitat o de risc social. Derivar a altres serveis especialitzats.
  4. Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.
  5. Desenvolupar el programa individual d’atenció a la dependència.
  6. Intervenir en nuclis de convivència en situacions de risc social, elaborar diagnòstics socials i plans de millora.
  7. Prestar serveis d’atenció socioeducativa per infants i adolescents.
  8. Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant dels col·lectius més vulnerables.
  9. Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
  10. Atendre a les urgències socials.
Darrera actualització: 14.04.2022 | 14:04