Policia Local. Vehicles

Anys: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

 

2017-2020


DOS VEHICLES POLICIALS

Descripció del contracte: subministrament, mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra, de dos vehicles destinats a la Policia Local, amb equipament inclòs

AdjudicatariAutos Iglesias, SL (CIF B27014398)

Import del contracte:

  • Oferta económica: 78.408 euros (IVA inclòs)
  • Abonament per quilòmetres no realitzats: 0,050 euros
  • Càrrec per quilòmetres realitzats de més: 0 euros
  • Valor net opció de compra: 3.448,5 euros (IVA inclòs)

Vigència del contracte: fins a l'any 2020

Procediment d'adjudicació: obert

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 25 de gener de 2017

 

2015-2019

 

VEHICLE POLICIAL TOT TERRENY

Descripció del contracte: subministrament d’un vehicle policial tot terreny. Vehicle Nissan Quashqay 1.6 DCi 130 CV Stop&Star

Contractista: BBVA Autorènting SA

Import del contracte:

Arrendament: 1.054,24 € al mes (IVA inclòs) de preu arrendament

Abonament quilòmetres no consumits: 0,02 €/km sense IVA.

Pagament quilòmetres en excés: 0,05 €/km sense IVA.

Durada arrendament: 48 mesos.

Opció de compra a 48 mesos: 6.410 € més IVA

Termini de l’arrendament: des del 09.12.2015 i fins al 09.12.2019 amb una durada total de 48 mesos.

L'arrendament podrà ser prorrogat de mutu acord entre les parts.

 

2016

Descripció del contracte: arrendament amb opció de compra 2 vehicles DACIA DUSTER per a la Policia local. Vehicles matrícules 4399-HMF i 1048-HMM

Contractista: Alphabet España Fleet Management, SA

Import: 96.546,38 €/contracte, IVA inclòs (2.011,38 €/mes, IVA inclòs.)

Data de finalització del contracte:

  • Per al vehicle amb matrícula 4399-HMF, el contracte finalitza el dia 13.09.2016
  • Per al vehicle amb matrícula 1048-HMM, el contracte finalitza el dia 10.10.2016

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació: no

Tipus de contracte: obert multicriteri

 

 

Darrera actualització: 06.02.2017 | 12:26