Canvi de lluminàries obsoletes en equipaments municipals

Anys: 2016, 2015

EDIFICI CONSISTORIAL I ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Descripció del contracte: adjudicació de les obres de substitució de les làmpades fluorescents per altres de tecnologia LED a dos edificis municipals: el mateix edifici consistorial i l’escola Mare de Déu de Montserrat
Contractista: INELECTRIC 3000, SL
Import del contracte: 19.870,74 € (IVA inclòs)
Termini d'execució de les obres: 3 mesos a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig de les obres.
Tipus de contracte: menor

ILLA ESPORTIVA
Descripció del contracte: obres pel canvi de les lluminaires obsoletes del vials exteriors de l'Illa Esportiva per d'altres de tecnologia LED. Inclou subministrament i instal·lació de 71 unitats de lluminàries, caixa de connexió, proteccions elèctriques i cablejat de columnes
Contractista: EMTE Service, SAU 
Import del contracte: 31.937,90 euros, amb l’IVA inclòs 
Data d'adjudicació del contracte: 24.04.2015
Data finalització del contracte: juny 2015 
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació del contracte: no
Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 09:59