Obres d'arranjament del CAAD

Anys: 2016, 2015

 

2016

Descripció del contracte: obres de millora i adequació dels mòduls d'estada dels gossos en el centre d'acollida d'animals domèstics (CAAD)

Adjudicatari: C MAS R 1141 SL (CIF B-65062242) 

Import del contracte: 19.840,37 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 

2015

Descripció del contracte: obres d’arranjament de la tanca del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de Castellbisbal. Els treballs s’hauran d’ajustar a les condicions del funcionament del Centre amb la coordinació amb el seu personal. S’haurà de programar per trams segons la disponibilitat del confinament dels animals que en tot moment hauran d’estar controlats

Contractista:  C más R 114, SL

Import del contracte: 24.915,11 €, IVA inclòs

Data d'adjudicació del contracte: 20.05.2015

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 03.02.2017 | 16:03