Manteniment de franges de seguretat contra incendis dels nuclis habitats

Anys: 2017, 2016, 2015, 2014

 

2017

Descripció del contracte: contracte del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal, amb el compromís presentat per dita empresa de subrogar els treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants a l’empresa Can Claus Agroservei, SL, amb CIF B64340540, de la qual ha presentat la documentació acreditativa de la solvència necessària així com de que el personal necessari per a l’execució d’aquesta part del contracte disposa del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat i amb aptitud mèdica especifica actualitzada

Contractista: Treballs Forestals Presegué, SL, amb CIF B65543969

Import del contracte: 115.097,62 euros, IVA inclòs

Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 10 de maig de 2017

Termini de realització de les tasques: 4 setmanes

Possibilitat de pròrroga: sí

Tipus de contracte: obert

Veure les actes de la Mesa de contració

 

2016

Descripció del contracte: servei de manteniment de les franges de seguretat contra incendis de les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal any 2016

Contractista: ARICO FOREST, SL

Import del contracte: 66.926,53 euros, IVA inclòs

Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2016

Data de finalització del contracte:

Possibilitat de pròrroga:

Possibilitat de modificació:

Tipus de contracte:

 

2015

Descripció del contracte: servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i aillants en les urbanitzacions i nuclis habitats de Castellbisbal, any 2015

Contractista: ARICO FOREST, SL 

Import del contracte: 65.180,64 euros, IVA inclòs 

Data d'adjudicació del contracte: 13.04.2015

Data de finalització del contracte: 

  • Neteja de les franges de protecció contra incendis forestals, principis juny 2015
  • Tractament de canyes i ailants, octubre 2015

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació: no

Tipus de contracte: negociat amb publicitat

 

2014

Descripció del contracte: servei de manteniment de les franges de seguretat contra incendis a les urbanitzacions

Adjudicatari: EULEN, SA

Termini vigència contracte: 24/04/2014 a 31/12/2014

Import adjudicació: 20.770,00 € /treballs contractats, IVA exclòs

Darrera actualització: 17.05.2017 | 16:04