Illa Esportiva. Servei de neteja

Anys: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

Descripció del contracte: servei de neteja de la Illa esportiva municipal

 

2016 (de l'1.03.2016 al 30.04.2016)

Contractista: LIMHEC, SL

Import:  13.531,60 €

Vigència del contracte: de l’1.03.2016 al el 30.04.2016

Tipus de contracte: contracte menor

Adjudicat a la Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2016

 

 

2012-2016 (fins al 28.02.2016)

Contractista: LIMHEC, SL 

Import del contracte: 633.350 € pers al període comprès de l'01.03.2012 fins al 28.02.2016

  • 312.700 €, IVA inclòs pel període de l’01.03.2012 i fins el 28.02.2014
  • 160.325 €, IVA inclòs per la 1a pròrroga (de l'01.03.2014 al 28.02.2015)
  • 160.325 €, IVA inclòs per la 2a pròrroga pròrroga (última) pel període de l'01.03.2015 al 28.02.2016

Possibilitat de pròrrogues: dues.

Possibilitat de modificació del contracte:

Tipus de contracte: obert multicriteri subjecte a regularització harmonitzada

Darrera actualització: 01.08.2018 | 09:12