Pla de Prevenció de drogodependències PDS

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2017

Descripció del contracte: servei per a la prestació d'activitats i programes de prevenció de drogodependències de Castellbisbal

Adjudicatari: Associació PDS- Promoció i Desenvolupament Social, amb CIF: G-61017364

Import: 31.940 euros (exempt d'IVA). Import rectificat en la Junta de Govern Local del 22 de març de 2017

Vigència del contracte: dos anys de durada

Aprovat en la Junta de Govern Local de l'1 de març de 2017

 

2016

Descripció del contracte: contractació d'actuacions dins del Pla de Prevenció de drogodependències en el municipi de Castellbisbal

Contractista: PDS - Promoció i Desenvolupament Social

Import del contracte: 11.865,00 € (exempt d’IVA)

Data de finalització del contracte

 

 

2015


Descripció del contracte: contractació d'actuacions dins del Pla de Prevenció de drogodependències en el municipi de Castellbisbal

Contractista: PDS - Promoció i Desenvolupament Social 

Import del contracte: 9.075 euros (IVA inclòs)

Data de finalització del contracte: 30.06.2015 

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 31.03.2017 | 11:35