Illa Esportiva. Servei de manteniment

Anys: 2018, 2017, 2016, 2015

 

2016-2018

Descripció del contracte: serveis de manteniment de l’Illa Esportiva

Contractista: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U

Import del contracte:442.411,51 euros, IVA inclòs

Durada del contracte: dos anys.

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2016

Tipus de contracte: obert multicriteri subjecte a regularització harmonitzada

 

2015

 

Descripció del contracte: serveis de manteniment de l’Illa Esportiva

Contractista: EMTE SERVICE, SAU 

Import del contracte: 414.669,70 euros, IVA inclòs, pel període de dos anys.

Durada del contracte: el dia 02.10.2015 finalitza la primera pròrroga. 

Possibilitat de pròrroga: prorrogable 1 any més 

Possibilitat de modificació de contracte:

Tipus de contracte: obert multicriteri subjecte a regulatzió harmonitzada

Darrera actualització: 01.08.2018 | 09:09