Illa Esportiva. Serveis esportius i d'atenció al públic

Anys: 2019, 2016-2018, 2015, 2014

2016-2018

Descripció del contracte: serveis esportius i d'atenció al públic del complex esportiu municipal Illa Esportiva
Import del contracte: 1.058.681,79 € (IVA inclòs)
Vigència del contracte: del 03.01.2016 al 02.01.2018
Dades de l'empresa adjudicatària: G-SPORT-SPORTS MANAGERS 2008, SL
Data d'adjudicació del contracte: 11.11.2015
Possibilitat de pròrroga: sí. 2 anys més, de mutu acord.

 

2015-2016

Descripció del contracte: serveis esportius i atenció al públic a l’Illa Esportiva municipal
Contractista: G-SPORT 
Pròrroga extraordinària: fins al 02.01.2016. Si es formalitza el nou contracte aquesta finalitzarà automàticament el dia anterior a la data inicial de la nova contractació. 
Tipus de contracte: obert multicriteri

 

2012-2014

Descripció del contracte: serveis esportius i d'atenció al públic del complex esportiu municipal Illa Esportiva
Contractista: G-Sport Sports Managers 2008, SL
Import del contracte: 764.576,30 euros (IVA exclòs)
Vigència del contracte: 2 anys 
Possibilitat de pròrroga: Sí
Data d'adjudicació: 08.06.2012

Darrera actualització: 01.08.2018 | 09:12