Foment recollida selectiva de la brossa orgànica

Any: 2017, 2015

 

2017

Descripció del contracte: campanya de reforç de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals de Castellbisbal

Adjudicatari: Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius - Ecologistes de Catalunya (CEPA), amb CIF G58660515

Import del contracte: 12.235,52 €, IVA inclòs

Tipus de contracte: contracte menor

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 15 de març de 2017
2015


Descripció del contracte:
servei per a la realització de tallers escolars Castellbisbal sobre la separació de la brossa orgànica en l’àmbit de la cuina

Contractista: ARUM, Serveis Ambientals, SCP

Import del contracte: 4.996,09 €, IVA inclòs

Tipus de contracte: contracte menor

Data d'adjudicació del contracte: 02.11.2015Descripció del servei: subministrament de 72.000 bosses compostables (3.600 paquets de 20 bosses cadascun) de 10 litres i 18 micres per a la separació de la brossa orgànica en origen

Contractista: ID WASTE, SL 

Import del contracte: 5.044,25 €, IVA inclòs

Data d'adjudicació del contracte: 17.07.2015

Data finalització: setembre 2015 

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació: no

Tipus de contracte: contracte menor

 


Descripció del contracte: servei per a la realització d'una campanya de reforç de la recollida de la Fracció Orgànica Residus Municipals (FORM)

Contractista: ARUM, Serveis Ambientals

Import total: 22.350 €

Data finalització contracte: juny 2015

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació: no

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

Darrera actualització: 29.03.2017 | 11:48