Assessorament pel manteniment dels projectes de sistemes d'informació geogràfica

Anys: 2018, 2017, 2016, 2015

 

2017-2018

Descripció: servei de manteniment i assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de Castellbisbal

Adjudicatari: Carlos López Quintanilla, amb NIF núm. 46681064B

Import: 21.344,40 euros, IVA inclòs

Durada: un any

Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

 

 

2015-2017

Descripció del contracte: servei d'assessorament pel manteniment dels projectes de sistemes d'informació geogràfica municipals i serveis associats al manteniment de l'Intranet i del Portal Territorial 

Contractista: Carlos López Quintanilla (PSIG Implementació, Gestió i Formació SIG)

Import del contracte: 21.344,40 euros, amb l’IVA inclòs 

Data d'adjudicació del contracte: 23.03.2015

Data de finalització del contracte: 31.03.2016

Possibilitat de pròrroga: prorrogable 1 any més 

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

 

Darrera actualització: 10.07.2017 | 12:34