Butlletí municipal. Distribució

Anys: 2017, 2015

 

2017

Descripció del contracte: servei de distribució del butlletí municipal

Adjudicatari: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A (CIF A83052407) 

Import: preu màxim de 6.292 euros

Vigència del contracte: un any

Aprovat en la Junta de Govern Local del 31 de maig de 2017

 

2015

Descripció del contracte: servei de distribució del butlletí municipal

Contractista: Iván Calvo Fernández 

Import del contracte: 4.658,5 euros, IVA inclòs

Data de finalització del contracte: 14.12.2015 

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 13.06.2017 | 17:27