Implantació d'una eina global d'administració electrònica

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2017

Descripció del contracte: servei de Configuració de l’Oficina Virtual (Portal)

AdjudicatariAytos Soluciones Informáticas SLU (CIF B41632332) 

Import: 13.068,00 € 

Aprovat en la Junta de Govern Local del 5 de juliol de 2017

 

2016

Descripció del contracte: serveis d'implantació de l'Administració electrònica. Definició i simplificació de circuits administratius i disseny i posada en funcionament de circuits de tramitació (workflow) al gestor d’expedients electrònics amb una càrrega de treball total de 1.600 hores 

Adjudicatari: Logisdoc Serveis Integrals SLU (CIF B66033150) 

Import del contracte: 21.675,42 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016Concepte: contractació del servei de programació per ampliar els usos del progrma Firmadoc en la signatura electrònica en operacions comptables i en la integració amb el PAC

Adjudicatari: AYTOS Soluciones informáticas, SLU (CIF B-41632332)

Import: 18.966.75 euros (IVA inclòs)

Tipus de contracte: contracte menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 7 de desembre de 2016


Concepte: contractació del servei de programació d’un BPM per a la conformitat de factures 

Adjudicatari: AYTOS Soluciones Informáticas SLU (CIF B-41632332) 

Import: 14.671,25 euros (IVA inclòs)

Aprovat en la Junta de Govern Local del 7 de desembre de 2016

 

 

2015

Descripció del contracte: servei per a la implantació d’una eina global d’administració electrònica per a la gestió de documents i tràmits de l’Ajuntament

Contractista: Aytos Soluciones Informáticas

Import del contracte: 138.151,75 €, IVA inclòs 

Data prevista finalització: desembre 2015

Possibilitat de pròrroga: no

Tipus de contracte: obert

Darrera actualització: 17.07.2017 | 13:15