Serveis postals i bustiades

Anys: 2017, 2016, 2015

 

2017

Descripció del contracte: servei de de distribució d’efectes postals sense adreça dins del municipi (bustiades)

Adjudicatari: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (CIF A83052407)

Import màxim: 16.274,50 €

Vigència del contracte: de l'1.03.2017 al 31.10.2017

Procediment: obert

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 15 de març de 2017Descripció del contracte: serveis postals de l’Ajuntament de Castellbisbal pel que fa al lot 1 (notificacions administratives) i al lot 2 (serveis postals)

Adjudicatari: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (CIF, A83052407) 

Imports màxims: 

  • Lot 1.- Notificacions administratives: 7.716,80 euros, IVA exclòs.
  • Lot 2.- Serveis postals: 13.209,17 euros, IVA exclòs.

Procediment: obert

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 8 de març de 2017 

 

Descripció del contracte: contractació del servei de de distribució d’efectes postals sense adreça dins del municipi (bustiades)

Adjudicatari: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (CIF, A83052407)

Import màxim: 16.274,50 €

Termini: de l'1.03.2017 al 31.10.2017

Procediment: obert

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 15 de març de 2017

 

2016

Descripció del contracte: a partir de l'1.1.16 i fins que es faci la contractació definitiva

Contractista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

Import total del contracte: 5.509,61 euros, IVA exclòs

Data de finalització del contracte: quan es faci la contractació definitiva del servei

Tipus de contracte: contracte menor

 

Descripció del contracte: serveis de bustiades i distribució del butlletí

Adjudicatari: Sant Feliu Mail. SL

Import: 5618,40 euros (IVA inclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 23.12.2016

 

2015

Descripció del contracte: serveis postals des de l'1 d’agost de 2015 fins al 31 de desembre de 2015

Contractista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

Import total del contracte: 10.422,09 euros, IVA inclòs

Data de finalització del contracte: 31.12.2015 

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

 

 

Descripció del contracte: serveis postals des de l'1 de maig de 2015 fins al 31 de juliol de 2015

Contractista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

Import total del contracte: 6.253,25 euros, IVA inclòs

Data d'adjudicació del contracte: 12.05.2015

Data de finalització del contracte: 31.07.2015

Possibilitat de pròrroga: no

Possibilitat de modificació del contracte: no

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 19.04.2017 | 11:32