Assegurança vehicles i accidents

Anys: 2018, 2017, 2015-2016

 

2017

Concepte: 

  • Adhesió a la pòlissa d'accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
  • Adhesió al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda

Vigència del contracte: del 04.07.2017 al 04.07.2018

Possibilitat de pròrroga: per dos anys més

Import: import anual total de la prima d’assegurances d’accidents de 2.900 euros

 

Descripció del contracte: assegurança de vehicles i accidents de regidors i personal de l'Ajuntament

Contractista: AXA Seguros Generales, SA, de Seguros y Reaseguros (CIF A-60917978)

Import del contracte: 30.864,96 euros, impostos i consorci inclosos

Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

 

 

2015-2017

Descripció del contracte: assegurança de vehicles i accidents de regidors i personal de l'Ajuntament

Contractista: AXA 

Import del contracte: 58.419,78 €, impostos i consorci inclosos

Data de finalització del contracte: 04.07.2015

Possibilitat de pròrroga: prorrogable anualmente per dos anys més. 

Vigència de la segona pròrroga: del 5.07.2016 al 04.07.2017


Possibilitat de modificació:

Tipus de contractació: contracte privat

Darrera actualització: 10.07.2017 | 12:17