Manteniment i suport en infraestructures informàtiques de base de dades

Anys: 2017, 2016

 

2016-2017

Descripció del contracte: servei de suport avançat i d’administració del SGBDR ORACLE

Adjudicatari: PRIORITIC Consulting, SL, amb CIF B-64615859

Import: 18.634,00 € (15.400 € IVA exclòs i 3.234 € d’IVA)

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 16 d'agost de 2017


Descripció del contracte: servei de manteniment i suport avançat en infraestructures de bases de dades Oracle

Contractista: PRIORITIC Consulting, SL

Import del contracte: 18.634 €, IVA inclòs

Vigència del contracte: del 15.09.2016 fins al 14.09.2017

Tipus de contractació: contracte menor

 

2015-2016

Descripció del contracte: servei de manteniment i suport avançat en infraestructures de bases de dades Oracle

Contractista: PRIORITIC Consulting, SL

Import del contracte: 18.634 €, IVA inclòs 

Vigència del contracte: del 15.09.2015 fins al 14.09.2016 

Tipus de contractació: contracte menor

 

 

Descripció del contracte: serveis de mateniment anual del programari BDD Oracle

Adjudicatari: Oracle Ibérica, SRL

Import: 4.544 euros (IVA exclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 07.10.2015

Vigència del contracte: del 07.10.2015 al 06.10.2016

Tipus de contracte: menor

Darrera actualització: 06.09.2017 | 09:56