Assegurança per cobrir el risc de danys materials

Anys: 2018, 2017, 2016, 2015

 

2017

Concepte: 

  • Adhesió a la pòlissa per cobrir danys a edificacions i instal.lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Adhesió al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda

Vigència: del 04.07.2017 al 04.07.2018

Possibilitat de pròrroga: dos anys més

Import: import anual total de la prima d’assegurances de danys a edificacions i instal.lacions de 22.975,62 euros, exempt d’IVA

Aprovat en la Junta de Govern Local del 17 de maig de 2017

 

 

2015-2017

Descripció del contracte: contractació d’una pòlissa d’assegurança per cobrir el risc de danys materials al patrimoni municipal 

Contractista: FIATC Seguros 

Import del contracte: 16.803 € (prima total)

Reducció franquícia sinistres

  • 150 € extensió cobertures i tot risc equips electrònics
  • 300 € robatori del continent
  • Riscos addicionals a primer risc.
  • Percentatge augment capital assegurat: 90% 


Data d'adjudicació del contracte: 08.07.2015

Data de finalització del contracte: 04.07.2016

Possibilitat de pròrroga: prorrogable 1 any més 

Primera i última pròrroga aprovada en la Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2016

Vigència de la pròrroga: del 05.07.2016 al 04.07.2017

Possibilitat de modificació:

Tipus de contractació: negociat sense publicitat

Darrera actualització: 24.05.2017 | 12:41