Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament

Anys: 2018, 2017, 2017, 2015, 2014

 

2016

Concepte: contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Adjudicatari: Excelencia y Garantía para la salud en el trabajo, SLU

Import: 35.696 € IVA inclòs

Vigència: 2 anys

Aprovació en la Junta de Govern Local del 13 d'octubre de 2016

 

Concepte: contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Adjudicatari: Excelencia y Garantía para la salud en el trabajo, SLU

Import: 4416,5 euros (IVA inclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 23.06.2016


Descripció del contracte: serveis de prevenció de riscos laboralsen les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicolsociologia aplicada i de vigilància en la salut de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Adjudicatari: Excelencia y Garantía para la Salut en el Trabajo, SLU

Import del contracte: 5.000 euros, IVA exclòs

Vigència del contracte

Tipus de contractació: menor

Data d'adjudicació del contracte: 26.02.2016

 

 

2014-2016

Descripció del contracte: servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Castellbisbal

Contractista: Sociedad de Prevención Egarsat, SL 

Import del contracte: 32.940 euros, IVA inclòs, per 2 anys de contracte

Possibilitat de pròrroga: sí. Es fa una primera i última prorroga, pel període del 28.02.2015 al 27.02.2016. No es pot prorrogar més

Data de finalització del contracte: 27.02.2016

Tipus de contractació: negociat sense publicitat

Possibilitat de modificació: no

Darrera actualització: 19.04.2017 | 12:05