Enllumenat públic i ornamental de Nadal

Anys: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

2017

Descripció del contracte: servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi de Castellbisbal
Adjudicatari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, amb CIF A-08001182
Import del contracte: 16.723,56 € (13.821,12 més 2.902,44 € d’IVA).
Vigència del contracte: de l'11.10.2017 al 10.12.2017
Aprovat en la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2017

Descripció del contracte: servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi de Castellbisbal
Adjudicatari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, amb CIF A-08001182
Import del contracte: 16.723,56 € (13.821,12 més 2.902,44 € d’IVA).
Vigència del contracte: de l'11.08.2017 al 10.10.2017
Aprovat en la Junta de Govern Local del 9 d'agost de 2017

 

Descripció del contracte: servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal
Adjudicatari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)
Import: 16.723,55 euros (IVA inclòs)
Vigència del contracte: de l'11.04.2017 al 10.06.2017
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 19 d'abril de 2017

 

Descripció del contracte: servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal
Adjudicatari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE)
Import: 16.723,55 euros (IVA inclòs)
Vigència del contracte: de l'11.02.2017 al 10.04.2017
Data d'adjudicació del contracte: 22.02.2017

 

2016

ADQUISICIÓ I LLOGUER D'EQUIPS

Descripció del contracte: contractació del subministrament (adquisició i lloguer) de grups de llums ornamentals de Nadal de Castellbisbal
Contractista: Ingeniería, Construcción y Técnicas de Iluminación, SL
Import del contracte: 12.705 euros (IVA inclòs)
Tipus de contracte: contracte menor
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2016

 

SERVEI DE MANTENIMENT 

De l'11.11.2016 al 10.12.2016

 • Descripció del contracte: Servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal
 • Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), SA
 • Import del contracte: 21.630,31 euros (IVA inclòs)
 • Vigència del contracte: de l'11.11.2016 al 10.12.2016
 • Tipus de contracte: contracte menor

Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 23 de novembre de 2016

De l'11.12.2016 al 10.02.2017

 • Descripció del contracte: Servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal
 • Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), SA
 • Import del contracte: 16.723,56 euros (IVA inclòs)
 • Vigència del contracte: de l'11.11.2016 al 10.02.2017
 • Tipus de contracte: contracte menor

Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 

PENDENT DE FORMALITZACIÓ
Descripció del contracte
: servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal del municipi de Castellbisbal
Contractista: CITELUM IBÉRICA, S.A, amb CIF A5908736
Import del contracte
Vigència del contracte: anys 2017, 2018 i 2019
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 23 de novembre de 2016
Aprovació de la suspensió de la signatura del contracte en la Junta de Govern Local del 28 de desembre de 2016

 

2015-2016
Descripció del contracte:
Servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal
Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), SA
Import del contracte: 5.359 euros (IVA exclòs)
Vigència del contracte: 2015-2016
Tipus de contracte: contracte menor
Data d'adjudicació del contracte: 21.10.2015

 

2014-2015

Descripció del contracte: Servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal
Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), SA
Import del contracte: 704.331,88 € (preu estimat) amb moltes condicions ofertades contractades que fa necessari consultar l'expedient. Podeu demanar cita mitjançant el tràmit on-line Cita amb tècnics municipals
Data finalització del contracte: el contracte finalitza el 10.11.2016. Ha estat sotmès a dues pròrrogues i ja no es pot prorrogar més.

 • El 18.07.2014, el contracte va ser prorrogat, per un any, per la Junta de Govern Local, de manera que es va prolongar la seva validesa fins al 10.11.2015
 • El 23.09.2015, la Junta de Govern Local va tornar a prorrogar el contracte per un any: fins al 10.11.2016

Possibilitat de pròrroga: el contracte ha estat sotmès a dues pròrrogues i ja no es pot prorrogar més.
Possibilitat de modificació : sí
Tipus de contracte: restringit multicriteri subjecte a regulatzació harmonitzada

Darrera actualització: 20.10.2017 | 16:08