Illa Esportiva. Piscina coberta

Any: 2015-2019

2016
Descripció del contracte
: execució de les obres de substitució del climatitzador de la piscina coberta del pavelló de la Illa esportiva Municipal
Import del contracte: 104.030,04 € (IVA inclòs)
Contractista: JANO SISTEMAS INTEGRALES, SL
Termini d’execució: de l'1 al 24 d’agost de 2016
Procediment de contractació: negociat sense publicitat

Contractació aprovada en la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2016

2015-2018
Descripció del contracte
: arrendament amb opció de compra d’un robot netejafons piscina
Contractista: Mariner 3S España, SL
Import del contracte: 10.454,40 euros, IVA inclòs, per quatre anys de durada contractual (fins al 31.07.2018)
Vigència del contracte: fins al 31.07.2019
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació del contracte: no
Tipus de contracte: negociat sense publicitat

2015
Descripció del contracte
: obres d'instal·lació d'un sistema de desinfecció ultraviolada a la piscina coberta de l'Illa Esportiva
Contractista: Joan Suñé, SA
Import del contracte: 15.292,00 €, IVA inclòs
Data d'adjudicació del contracte: 02.06.2015
Data prevista de finalització del contracte: agost 2015
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació del contracte: no
Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 09:44