Arrendament de les sales parroquials, teatret i Pati de l'Esbarjo

Anys: 2017, 2016

 

2017

PRIMER SEMESTRE

Concepte: conveni per l’arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç, per tal de celebrar diferents actes i activitats culturals municipals

Parts del conveni: Ajuntament de Castellbisbal i Església Parroquial de Sant Vicenç, amb NIF R5800121E, situada a la Plaça de l’Església núm. 1 de Castellbisbal, que pertany a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF R0801276G

Vigència del conveni: de l’1.1.2017 i el 30.06.2017

Import : 3.000 euros (500 euros/mensuals)

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 


2016

SEGON SEMESTRE

Concepte: concertar l’arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç, per tal de celebrar diferents actes i activitats culturals municipals

Parts del concert: Ajuntament de Castellbisbal i Església Parroquial de Sant Vicenç, amb NIF R5800121E, situada a la Plaça de l’Església núm. 1 de Castellbisbal, que pertany a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF R0801276G

Vigència del concert: període comprés entre l’1.7.2016 i el 31.12.2016

Import del concert: 3.000,00 euros semestrals (500,00 euros/mensuals), l’IVA inclòs.

 

Aprovat en la Junta de Govern Local del 17 d'agost de 2016PRIMER SEMESTRE

Concepte: concertar l’arrendament dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç, per tal de celebrar diferents actes i activitats culturals municipals

Parts del concert: Ajuntament de Castellbisbal i Església Parroquial de Sant Vicenç, amb NIF R5800121E, situada a la Plaça de l’Església núm. 1 de Castellbisbal, que pertany a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb NIF R0801276G

Vigència del concert: període comprés entre l’1.1.2016 i el 30.06.2016

Import del concert: 3.000,00 euros semestrals (500,00 euros/mensuals), l’IVA inclòs.

Darrera actualització: 03.02.2017 | 09:01