Rehabilitació de la Masia de Can Pedrerol de Dalt

Any: 2016

2016. REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I ESTANQUEÏTAT
Descripció del contracte: obres de rehabilitació estructural i d’estanqueïtat de la Masia de Can Pedrerol de Dalt.
Contractista: Cots Claret, SL
Import del contracte: 529.148,00 euros, IVA inclòs
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 3 d'agost de 2016
Tipus de contracte: procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada

Darrera actualització: 08.02.2018 | 10:07