Estudi per a la revisió de les terrasses dels establiments d'hosteleria

Anys: 2017, 2016

 

Descripció del contracte: serveis per a la realització d’un estudi per a la revisió de les terrasses dels establiments d'hosteleria de Castellbisbal i proposta d'Ordenança reguladora

Adjudicatari: empresa unipersonal Ares Tubau Pomareda (NIF 46822565Q) sota el nom comercial PomaGroga 

Import del contracte: 14.278 euros (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

Es produeix una resolució del contracte per mutu acord aprovat en la Junta de Govern Local de l'1 de febrer de 2017

 

Darrera actualització: 24.03.2017 | 15:46