Els Costals. Manteniment i millores

Anys: 2017, 2016, 2015

 

Realització de tasques de manteniment de l'auditori d'Els Costals

 

2017

Descripció del contracte: obres per l'adequació de la caixa escènica de l'auditori en l'edifici dels Costals

Adjudicatari: Golver Projects SL (CIF B-66499286)

Import: 24.830,18 €

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2017

 

 

2016

Descripció: obres d'instal·lació de línies de vida a la teulada de l'auditori d'Els Costals

Adjudicatari: Axload Spain, SLU

Import del contracte: 12.213,15

Data d'adjudicació del contracte: 22.11.2016


Descripció: Subministrament i col·locació de pintura ignífuga en el paviment de l'escenari de l'auditori d'Els Costals

Adjudicatari: Esteve Rabella Ribas

Import del contracte: 6.000,12 euros (IVA inclòs)

Data d'adjudicació: 16.08.2016

 

Descripció: tractament anticorc de la fusta del paviment de l'escenari de l'auditori d'Els Costals

Adjudicatari: Ibertrac, SL

Import del contracte: 4365,37 euros (IVA inclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 18.08.2016

 

Descripció: substitució de vidres trencats a la façana de l'auditori d'Els Costals

Adjudicatari: Estudis i projectes en alumini, SL

Import del contracte: 4.952,52 euros (sense IVA)

Tipus de contracte: menor

Data d'adjudicació del contracte: 15.06.2016

 

2015

Descripció: subministrament d'un piano Yamaha model C3, número de sèrie 6241434 per a l'auditori d'Els Costals

Adjudicatari: Pianos Puig, SL

Import del contracte: 19.817,68 euros

Data d'adjudicació del contracte: 16.12.2015

Tipus de contracte: contracte menor

Darrera actualització: 27.07.2017 | 13:48