Museu de la Pagesia

Any: 2017

Descripció del contracte: servei d’introducció de l’inventari del Museu de la Pagesia en el programa Museumplus
Adjudicatari: Veraicon 2012, SL, amb CIF B65725111
Import: 12.564,64 € (10.384,00 més 2.180,64 d’IVA)
Aprovat en la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2017

Descripció del contracte: servei de documentació al magatzem del Museu de la Pagesia 
Adjudicatari: Nubilum, SL (CIF B-66011594)
Import: 20.566,98 euros
Aprovat en la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

Darrera actualització: 20.10.2017 | 16:24