Adequació de l'espai contigu al Centre Cívic de Can Santeugini

Any: 2015

 

2015

Descripció del contracte: adequació de l’espai lliure contigu al Centre Cívic de Can Santeugini, a la parcel·la d’equipaments entre els carrers Bonaigua i Montjuïc de Castellbisbal

Contractista: Bigas Grup, SLU

Import del contracte: 79.039,12 €

Adjudicació del contracte: en la Junta de Govern Local de l'11 de novembre de 2015

Possibilitat de modificació: Sí. Contracte modificat

Tipus de contracte: negociat sense publicitat


Modificació aprovada en la Junta de Govern Local de l'1 de juny de 2016

 

Variacions respecte al projecte inicial originades en part per variacions en més o en menys dels mesuraments i en part per l’existència de circumstàncies de tipus físic constructiu en l’edifici existent ocultes que no eren previsibles amb anterioritat tot i haver aplicat tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en la redacció del projecte. 

Aquestes circumstàncies han provocat que s’hagi hagut de redactar un projecte modificat de les obres adjudicades que, un cop aplicada la baixa obtinguda en la licitació del 17,378 %, resulta un preu d’adjudicació total de 86.934,41 €, cosa que suposa un augment del preu d’adjudicació inicial de 7.895,29 € equivalent al 9,989 %.

 

Darrera actualització: 03.02.2017 | 11:42