Canvi de lluminàries obsoletes del nucli ubà

Anys: 2016, 2015

2016
Descripció del contracte: canvi de lluminàries obsoletes a Can Santeugini, urbanització Comte de Sert i polígon industrial Comte de Sert
Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE, SA)
Import del contracte: 18.191,99 euros (IVA inclòs)
Tipus de contracte: menor
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 4 d'octubre de 2016

Descripció del contracte: substitució de lluminàries obsoletes model AP-3 per lluminàries de tecnologia LED del nucli antic urbà
Contractista: SECE, SA
Import del contracte: 57.997,02 euros (IVA inclòs). 
Modificació de l'import. Import definitiu: 54.571 euros (IVA inclòs). Import modificat en la Junta de Govern Local del 31 d'agost de 2016
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 17 d'agost de 2016

Descripció: substitució de lluminàries de vapor de mercuri per altre de tecnologia LED de la plaça de Folch i Torres.
Adjudicatari: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA
Import: 8.500 euros (IVA inclòs)
Tipus de contracte: menor
Data d'adjudicació del contracte: 11.08.2016

2015
Descripció del contracte: obres de millora de les condicions de l'espai públic per canviar part de les lluminàries a tecnologia LED. L'acció es circumscriu al nucli antic urbà, al carrer Major, entre el carrer de Sant Gregori i el carrer de Sant Mateu de Castellbisbal
Contractista: SECE, SA 
Import del contracte: 21.394,24 euros, amb l’IVA inclòs
Data d'adjudicació del contracte: 23.03.2015
Data prevista acabament: maig 2015 
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació: no
Tipus de contractació: contracte menor

Descripció del contracte: obres per al canvi de lluminàries del carrer de Pi i Margall, entre el carrer de Sant Mateu i el carrer de l'Estació, de Castellbisbal
Contractista: SECE, SA
Import del contracte: 7.911,94 euros, amb l’IVA inclòs
Data d'adjudicació del contracte: 20.03.2015
Data prevista acabament obres: maig 2015
Possibilitat de pròrroga: no
Possibilitat de modificació: no
Tipus de contractació: contracte menor

Darrera actualització: 08.02.2018 | 09:58