Illa Esportiva, Impermeabilització de la coberta del pavelló

Any: 2016

 

Descripció del contracte: obres d'impermeabilització de la coberta del pavelló de la Illa Esportiva municipal
Adjudicatari: MON VERTICAL, SLU, amb CIF núm. B-61048336
Import111.099,78 euros (IVA inclòs) 
Tipus de contracte
Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

Darrera actualització: 08.02.2018 | 10:13