Obres de reparació de l'enllumenat públic

Anys: 2017, 2016, 2015

2017

Descripció del contracte: servei per a la confecció d'un estudi d'arranjament de defectes de manteniment dels quadres d'enllumenat públic CA i CB de Comte de Sert Residencial
Adjudicatari: Miatec innova SL, amb CIF: B62792783
Import: 21.114,50 €
Adjudicat en la Junta de Govern Local de l'11 d'octubre de 2017

Descripció del contracte: obres de subministrament de dos quadres d'enllumenat públic al carrer Cobalt de Castellbisbal
Adjudicatari: CITELUM IBÉRICA, SA
Import: 8680,08 euros (IVA inclòs)
Data d'adjudicació del contracte: 30.01.2017

Descripció del contracte: confecció del projecte i execució de les obres de reparació de la instal·lació d’enllumenat públic del polígon industrial Can Cases del Riu
AdjudicatariCITELUM IBERICA, SA, (CIF A-59087361)
Import del contracte: 65.340 €, IVA inclòs

CONDICIONS

 • Garantia de 8 anys d’acord al punt 8 de l’avantprojecte.
 • Redacció i execució del projecte d’enllumenat públic
 • Reposar el material robat (conductors, portelles i altre material elèctric)
 • Soldar les portelles
 • Instal·lar un sistema de protecció pel robatori de conductors:
  • Un sistema capaç d’enviar una alarma via telèfon (SMS) si es detecta una manipulació indeguda de la instal·lació d’enllumenat públic (CITI CHECKWIRE).
  • Un sistema mecànic a instal·lar a cada columna de l’enllumenat (SOTECABLE).
 • Canvi les lluminàries a tecnologia LED: Marca GENERAL ELECTRIC, Model SPINELLA
 • Adequació de la instal·lació al REBT (Decret 842/2002 del 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18/09/2002)
 • Legalització de la instal·lació
 • Posta en marxa de la instal·lació
 • Ajudes d’obra civil necessàries

Adjudicat a la Junta de Govern Local del 25 de gener de 2017

2016
Descripció del contracte
obres de reparació de deficiències en la instal·lació de baixa tensió (BT) de l’enllumenat públic del Polígon Industrial del Llobregat de Castellbisbal.
ContractistaSociedad Española de Construcciones Eléctricas SA (SECE, SA)
Import del contracte: 13.552,00 € IVA inclòs
Data d'adjudicació del contracte: Junta de Govern Local del 29 de setembre de 2016
Tipus de contracte: menor

2015
Descripció del contracte
: realització de les obres de reparació de les columnes malmeses d’enllumenat públic dels polígons industrials de Castellbisbal.
Contractista: Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE, SA)
Import del contracte: 13.607,41 € amb l’IVA inclòs (11.245,79 € més 2.361,62 d’IVA)
Data d'adjudicació del contracte: 25.11.2015
Tipus de contracte: menor

Darrera actualització: 19.10.2017 | 18:43