Provisió i manteniment impressores

Anys: 2017, 2016

 

2017

Descripció del contracte: subministrament i manteniment de dos equips d’impressió multifunció, models Toshiba e-Studio 3005AC (destinat a Patrimoni Urbà) i model Toshiba e-Studio 2000AC (destinat a Comunicació i Arxiu)

Adjudicatari: Reinpe Baix Llobregat SL, amb CIF B59093211

Import: import total màxim de 13.055,10 €

Toshiba e-Studio 3005AC (destinat a Patrimoni Urbà): subministrament 4.104,17 € més IVA; manteniment un any: preu còpia/impressió B/N 0,006 € més IVA i preu còpia/impressió color 0,039 € més IVA.

Toshiba e-Studio 2000AC (destinat a Comunicació i Arxiu): subministrament 2.641,17 € més IVA; manteniment un any: preu còpia/impressió B/N 0,007 € més IVA i preu còpia/impressió color 0,059 € més IVA

Adjudicat en la Junta de Govern Local del 19 de juliol de 2017

 

 

2016

Descripció del contracte: subministrament i servei de manteniment d'un equip d'impressió A4 destinat a l'OAC de Serveis a la Ciutadania, a l'edifici de Can Margarit

Contractista: VERBOK 1998, SA

Import del contracte: 9398,07 euros (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Data d'adjudicació del contracte: 27/10/2016Descripció del contracte: recompra i subministrament d'una impressora equip multifunció Toshiba e-Studio 2330C destinada a Alcaldia

Contractista: REINPE Baix Llobregat, SL

Import del contracte: 4.137,51 euros (IVA incòs)

Tipus de contracte: menor

Data d'adjudicació del contracte: 22.07.2016


Descripció del contracte: servei de provisió i manteniment de les impressores Xerox ColorQube 8870 i Xerox ColorQube 8900

Contractista: BASSO, SA 

Import del contracte: preus unitaris. La despesa màxima prevista dependrà del nombre total de còpies efectuades durant tot el període del contracte

Data de finalització del contracte: 25.06.2016

Possibilitat de pròrroga: no

Tipus de contracte: negociat sense publicitat

Darrera actualització: 27.07.2017 | 13:56