Subministrament de llicències d'ús de programes informàtics i manteniment de les mateixes

Anys: 2016, 2015

 

2016

Descripció del contracte: subministrament de 115 programes i llicències d’ús Llicències corporatives MS-Windows 10 per a tots els equips d’usuaris actualment operatius a l’Ajuntament

Adjudicatari: Foxen Systems SL (CIF B66094384) 

Import del contracte: 21.157,76 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 

 

Descripció del contracte: subministrament del programa i llicència d’ús Subsistema de Backup Corporatiu en Disc v2

Adjudicatari: ITglobal SL (CIF B61124376) 

Import: 13.431,00 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 

Descripció del contracte: subministrament del programa i llicència d’ús Xarxa LAN-Ethernet coporativa amb connexions a 1 Gigabit (1.000 Mbps) per a tots els servidors i sistemes corporatius actualment operatius a l’Ajuntament

Adjudicatari: SAYTEL Servicios Informáticos SA (CIF A61172219)

Import: 21.765,29 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016Descripció del contractesubministrament del programa i llicència d’ús Xarxa LAN-Ethernet (Gigabit) departamental amb connexions a 100 Mbps per a tots els equips d’usuari actualment operatius a l’Ajuntament

Adjudicatari: SAYTEL Servicios Informáticos SA (CIF A61172219) 

Import del contracte: 21.762,39 € (IVA inclòs)

Tipus de contracte: contracte menor

Aprovat en la Junta de Govern Local del 21 de desembre de 2016

 

Descripció del contracte: contractació del servei de manteniment de dues aplicacions informàtiques Palo Alto Networks model PA-3020 

Vigència del contracte: un any respecte les funcionalitats

  • control d’intrusions IPS (WildFire Subscription
  • Antivirus (Threat prevention Subscription
  • control d’accés a url-web (URL Filtering Subscription) 

Adjudicatari: ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas SL (CIF B-28893139) 

Import: 18.339,63 euros (IVA inclòs)

Aprovat en la Junta de Govern Local del 7 de desembre de 2016

 

2015

Descripció del contracte: servei de les actualitzacions i manteniment de quatre llicències VMare vSphere 5 Entreprise i una liicència VCenter Server Santandard for Sphere 5, per al període d'un any

Adjudicatari del contracte: Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, SA

Import del contracte: 3.215 euros (IVA exclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 09.12.2015

Vigència del contracte: 1 any

Tipus de contracte: menorDescripció del contracte: subministrament de dues llicències d'ús de tres programaris informàtics relacionats amb la seguretat informàtica

Adjudicatari del contracte: I.C.A, Informática i Comunicaciones Avanzadas

Import del contracte: 15.157,88 euros

Data d'adjudicació del contracte: 02.12.2015

Tipus de contracte: menor

 

 

Descripció del contracte: subministracment d'un mínim de 45 llicències d'ús del programari Escriptori Remot de Microsoft i d'un mínim de 20 llicències addicionals d'ús concurrent del programari XenApp de Citrix

Adjudicatari del contracte: SAYTEL Servicios Informáticos, SA

Import del contracte: 9.044,38 euros (IVA exclòs)

Data d'adjudicació del contracte: 07.10.2015

Tipus de contracte: menor

Darrera actualització: 17.01.2017 | 17:14