Conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Dijous, 14 de gener de 2016 a les 17:30

2015, 2016, 2017

Parts: Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament de Castellbisbal

Objecte del conveni: Addenda al conveni de col·laboració regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l'Equit d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), signat per l'Ajuntament de Castellbisbal, al 1998. L'objecte del conveni és contribuir al finançament de les despeses de personal de l'EAIA.

Vigència: Anualment, s'ha d'aprovar l'import que ha de pagar cada un dels municipis adherits.

 

2016

Aprovació de l'addenda corresponent a l'any 2016

Import: 5.263,59 euros. Es tracta d'una xifra calculada en funció del nombre de població menor de 18 anys i empadronada a Castellbisbal, a 31 de desembre de 2015

Aprovat en la Junta de Govern Local del 25 de gener de 2017

 

2015
Aprovació de l'addenda corresponent a l'any 2015

Import: 6.975,86 €. Es tracta d'una xifra calculada en funció del nombre de població menor de 18 anys i empadronada a Castellbisbal, a 31 de desembre de 2014

 

Darrera actualització: 19.03.2019 | 17:14