Informació de la seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Castellbisbal.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castellbisbal que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis


Seu Electrònica
URL: http://www.castellbisbal.cat/seu-electronica/
Emès per a: Ajuntament de Castellbisbal
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 01/03/2011
Data venciment: 01/03/2015
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL
L'Ajuntament de Castellbisbal també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:


Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/castellbisbal
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica


Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica


Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/049/catala/
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Es consideren dies inhàbils a efectes de registre els dissabtes, diumenges i els festius generals i locals.
Podeu accedir al calendari de festius consultant el portal web de la Generalitat de Catalunya .

Darrera actualització: 14.04.2022 | 14:07