Acta de la Junta de Govern Local del 29 de setembre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Concurrència a la convocatòria de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Concurrència a la convocatòria del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona amb el projecte Recull d’activitats de suport al teixit empresarial

Acceptació del recurs cofinançat Estudi i anàlisi de la implantació d’un Mercat municipal de la Diputació de Barcelona

Baixa de l'inventari de béns del vehicle Suzuki Vitara matrícula 8692CHZ

Aportació provisional per a l’exercici de 2016 al Consorci per a la Normalització Lingüística

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de substitució en el nucli urbà de lluminàries obsoletes model AP-3 per lluminàries LED

Aprovació de l’expedient ordinari de contractació de les obres d’impermeabilització de la coberta del pavelló de l’Illa Esportiva

Incoació de l’expedient de contractació del servei d’esporga dels arbres de carrers i jardins del nucli urbà i eixample

Confirmació de la resolució de la Junta de Govern del 20/07/2016 de refacturació del contracte de gestió del servei del Centre de Dia “El Serral”

Acceptació de la subvenció de Mesures formatives per a l’any 2016

Adjudicació del contracte de les obres de reparació en la instal·lació de l’enllumenat públic del PI del Llobregat

Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials equivalents a una part de la quota de l’Impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2016

 

Darrera actualització: 26.10.2016 | 11:16