Acta de la Junta de Govern Local del 5 d'octubre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Conveni amb l’Associació Casals de Joves i Grups de Joves de Catalunya per a l’any 2016

Justificació de la subvenció concedida a CE Mindundis Team pel projecte Un cim un somriure

Aprovació dels preus públics per a la inscripció a les activitats de les 8nes Jornades de la Gent Gran

Desestimació de la devolució de la fiança dipositada per l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró

Incoació d’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle elèctric tipus furgoneta destinat a la Brigada municipal

Aprovació de l’oferta més avantatjosa de les presentades a la licitació per la contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals

Adjudicació del contracte pel canvi de lluminàries obsoletes a Can Santeugini, urbanització Comte de Sert i PI Comte de Sert

Incorporació de llicència ambiental per a la legalització d’una activitat

Certificació primera de les obres de substitució del climatitzador de la piscina coberta de l’Illa Esportiva municipal

Assabentat de la interlocutòria de 27 de setembre de 2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que estima causa d’inadmissibilitat d’un recurs, per extemporani

 

 

 

 


 

Darrera actualització: 18.10.2016 | 10:59