Acta de la Junta de Govern Local del 28 de juny de 2017

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Institut Escola Les Vinyes per monitoratge de P3

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'Institut-escola Les Vinyes per a la dinamització de la llengua anglesa

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Institut-escola Les Vinyes per al projecte de la banda musical del centre escolar

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'Institut-escola Les Vinyes en concepte d'activitats i projectes diversos

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'escola Els Arenys per al projecte de dinamització de la llengua anglesa

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA de l'escola Benviure per al projecte de dinamització de la llengua anglesa

Aprovació del conveni subvencional amb l'escola Benviure en concepte d'activitats i projectes i per al suport de monitoratge de P3

Aprovació de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de material escolar

Aprovació del pagament de l'aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística

Adjudicació de la contractació del servei de documentació al magatzem del Museu de la Pagesia

Adjudicació de la contractació de les pòlisses d'assegurances de vehicles de l'Ajuntament

Incoació d'expedient ordinari per a la contractació del servei d'assessorament jurídic integral en matèria d'habitatge

Adjudicació del contracte del servei de mateniment i assistència tècnica del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a les obres de millora de la intersecció entre la carretera BV-1501i el carrer de l'Estació

Concessió de llicència municipal d'obres

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya

Acceptació de subvecnió de la Diputació de Barcelona

Adjudicació del contracte de les obres de millora del solar d'aparcament de titularitat municipal situal a l'avinguda de Pau Casals

Adjudicació de la contractació de les obres de cobriment parcial de la metitat de la pista poliesportiva de l'Institut-escola Les Vinyes

 

 

 

Darrera actualització: 16.01.2020 | 17:05