Acta de la Junta de Govern Local del 26 de novembre de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 19 de novembre de 2021

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria de l'Institut Català d'Energia per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica- Programa MOVES III

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per a l'execució del projecte d'inversió "Obres d'intervenció i millora del cementiri de Castellbisbal" en el marc del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a període 2020-2024

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2021/2857, de 23 de novembre, que resol acceptar les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya per al funcionament de les escolesd e música de titularitat de les corporacions locals corresponents als cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Acord per aprovar l'adquisició per adjudicació directa de la finca situada al c. Pi i Margall, 9 amb la finalitat de ser annexada al Museu de la Pagesia

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i la Fundación Vicente Ferrer per dur a terme activitats de caràcter solidari i humanitari

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2021 entre l'Ajuntament de CAstellbisbal i l'Associació Mans Unides per dur a terme activitats de caràcter solidari i humanitari

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel projecte de cooperació local descentralitzada al desenvolupament als països del tercer món l'any 2020

Acord per aprovar l'atorgament de les subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament en règim de concurrència competitiva per a entitats privades sense ànim de lucre per l'any 2021

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'Institut Castellbisbal perquè un alumne desenvolupi les pràctiques al Departament d'Informàtica

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per l'any 2021 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Escola Mare de Déu de Montserrat per dur a terme activitats de caràcter educatiu

Acord per aprovar inicialment el projecte d'obres per a la construcció d'un mur de contenció i reurbanització del passeig Santa Margarida, 8-10

Acord per aprovar la classificació de les ofertes presentades i considerar la millor oferta qualitat-preu per a al contractació dels serveis d'assistència tècnica de coordinació i gestió qualificada del manteniment dels edificis municipals de Castellbisbal

Acord per aprovar la classificació de les ofertes presentades i considerar la millor oferta qualitat-preu per a la contractació dels serveis d'assistència en remot per l'acompanyament de la ciutadania en l'administració electrònica

Acord per aprovar la sol·licitud de pròrroga per a l'execució i justificació de la subvenció per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals a l'Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat amb l'objectiu de poder desenvolupar la totalitat d'actuacions previstes dins de la campanya de foment de l'autocompostatge

Donar compte de la sentència número 270/2021 del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona

Precs i preguntes

Darrera actualització: 20.12.2021 | 12:01